Formularz zgłoszenia szkody

Obowiązek Informacyjny RODO
W celu wypełnienia formularza zgłoszenia szkody zapoznaj się z dokumentem.
1. Dane polisy W celu uzyskania serii i numeru polisy oraz opcji ubezpieczenia należy skontaktować się ze swoją placówką oświatową
2. Ubezpieczający
3. Dane zgłaszającego szkodę
4. Ubezpieczony
5. Uprawniony
1 / 4