Formularz zgłoszenia szkody

1. Ubezpieczający
UWAGA! Jeśli nie znalazłeś/aś placówki oświatowej na liście obok tzn., że placówka nie przystąpiła jeszcze do procesu zgłoszenia szkody online. W związku z tym prosimy o przesłanie maila na adres iklient@interrisk.pl zawierającego dane kontaktowe do placówki oświatowej.
2. Dane polisy W celu uzyskania serii i numeru polisy oraz opcji ubezpieczenia należy skontaktować się ze swoją placówką oświatową
3. Dane zgłaszającego szkodę
4. Ubezpieczony
5. Uprawniony
1 / 4