Wybierz ofertę indywidualna Edu Plus
Składka roczna 39,00 zł 69,00 zł 168,00 zł
Masz kod zniżkowy?
Składka z kodem Agenta:
35,10 zł
Masz kod zniżkowy?
Składka z kodem Agenta:
62,10 zł
Masz kod zniżkowy?
Składka z kodem Agenta:
151,20 zł
Opcja PodstawowaSuma ubezpieczenia (SU) 13 000 zł 21 000 zł 50 000 zł
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 26 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 42 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 13 000 zł 21 000 zł 50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 13 000 zł 21 000 zł 50 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 130 zł 210 zł 500 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 3 900 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) 6 300 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) 15 000 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 3 900 zł do 6 300 zł do 15 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 130 zł lub 260 zł 210 zł lub 420 zł 500 zł lub 1 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 2 600 zł 4 200 zł 10 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1 300 zł 2 100 zł 5 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 130 zł 210 zł 500 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 130 zł 210 zł 500 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 650 zł 1 050 zł 2 500 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 650 zł 1 050 zł 2 500 zł
ROZSZERZENIE O OPCJE DODATKOWE - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 10 000 zł 30 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 1 000 zł 1 500 zł 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł do 2 000 zł do 8 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 600 zł do 1 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D15 - ASSISTANCE EDU PLUS (korepetycje, pomoc informatyczna, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna)
Opcja Dodatkowa D16 - Telemedycyna (12 E-konsultacji lekarskich: internisty, pediatry lub dietetyka)
Opcja Dodatkowa D18 - Koszty leków do 500 zł do 500 zł
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (świadczenie za rozpozoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Dodatkowa D22 - Koszty opłaconej wycieczki szkolnej do 2 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Składka
Składka z kodem Agenta
Składka
Składka z kodem Agenta
Składka
Składka z kodem Agenta