Oferta indywidualna Edu Plus

Zakres ubezpieczenia

Opcja ubezpieczenia Suma

Oferta 1

39,00 zł   35,10 zł z kodem

Rodzaj i wysokość świadczenia

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 26 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 13 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 13 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 130 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł (SU: 13000) Wysokość świadczenia: do 3 900 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: do 3 900 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 130 zł lub 260 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 2 600 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 1 300 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 130 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 130 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 650 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU (SU: 13000) Wysokość świadczenia: 650 zł
39,00 zł  
35,10 zł z kodem

Oferta 2

69,00 zł   62,10 zł z kodem

Rodzaj i wysokość świadczenia

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 42 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 21 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 21 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 210 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł (SU: 21000) Wysokość świadczenia: do 6 300 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: do 6 300 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 210 zł lub 420 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 4 200 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 2 100 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 210 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 210 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 1 050 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU (SU: 21000) Wysokość świadczenia: 1 050 zł
69,00 zł  
62,10 zł z kodem

Oferta 3

168,00 zł   151,20 zł z kodem

Rodzaj i wysokość świadczenia

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 50 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 500 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł (SU: 50000) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: do 15 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 10 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 5 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 500 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 500 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 2 500 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU (SU: 50000) Wysokość świadczenia: 2 500 zł
168,00 zł  
151,20 zł z kodem