Wybierz ofertę indywidualna Edu Plus
Składka roczna 46,00 zł 78,00 zł 173,00 zł
Masz kod zniżkowy?
Składka z kodem Agenta:
41,40 zł
Masz kod zniżkowy?
Składka z kodem Agenta:
70,20 zł
Masz kod zniżkowy?
Składka z kodem Agenta:
155,70 zł
Opcja PodstawowaSuma ubezpieczenia (SU) 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 30 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 50 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 150 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 250 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 500 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 4 500 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) 7 500 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) 15 000 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 4 500 zł do 7 500 zł do 15 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie 150 zł lub 300 zł 250 zł lub 500 zł 500 zł lub 1 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1 500 zł 2 500 zł 5 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 150 zł 250 zł 500 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 150 zł 250 zł 500 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 750 zł 1 250 zł 2 500 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 750 zł 1 250 zł 2 500 zł
ROZSZERZENIE O OPCJE DODATKOWE - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 10 000 zł 30 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 1 000 zł 1 500 zł 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 500 zł do 2 500 zł do 8 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 600 zł do 1 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)
Opcja Dodatkowa D16 - Telemedycyna (12 E-konsultacji lekarskich: internisty, pediatry lub dietetyka)
Opcja Dodatkowa D18 - Koszty leków do 500 zł do 500 zł
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (świadczenie za rozpozoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Dodatkowa D22 - Koszty opłaconej wycieczki szkolnej do 500 zł do 500 zł do 1 000 zł
Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Składka
Składka z kodem Agenta
Składka
Składka z kodem Agenta
Składka
Składka z kodem Agenta