• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 2 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: PRZEDSZKOLE NR 2 WESOŁE SKRZATY
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: PRZEDSZKOLE NR 2 WESOŁE SKRZATY
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 60,00 zł 40,00 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 30 000 zł 18 000 zł
Okres ubezpieczenia* *z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 60 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 36 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 30 000 zł 18 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 30 000 zł 18 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 300 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 180 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 9 000 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 5 400 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 9 000 zł do 5 400 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 300 zł lub 600 zł 180 zł lub 360 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 6 000 zł 3 600 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 3 000 zł 1 800 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 300 zł 180 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 300 zł 180 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 1 500 zł 900 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 500 zł 900 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia w wyniku NW 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
Opcja Dodatkowa D3 - Odmrożenia 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 60 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 60 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D7 - Koszty operacji plastycznych w wyniku NW do 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 - Operacje w wyniku NW zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku NW do 3 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D12 - Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Opcja Dodatkowa D14 - Uciążliwe leczenie w wyniku NW 200 zł 200 zł
Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)
Opcja Dodatkowa D18 - Koszty leków do 500 zł do 500 zł
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy(świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. ("OWU") oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Adam, - hasło: 19770323AD

Podaj hasło