• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 1 ofertę ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 43
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 43
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 27,20 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 15 000 zł
Okres ubezpieczenia* *z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS 2022-09-01 - 2023-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 30 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 15 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 15 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 150 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 4 500 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 4 500 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 150 zł lub 300 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 3 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1 500 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 150 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 150 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 750 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 750 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 15 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia w wyniku NW 1 000 zł lub 3 000 zł lub 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 100 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku NW do 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D12 - Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D14 - Uciążliwe leczenie w wyniku NW 200 zł
Opcja Dodatkowa D18 - Koszty leków do 500 zł
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy(świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. ("OWU") oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Adam, - hasło: 19770323AD

Podaj hasło