• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: UNIWERSYTET GDAŃSKI
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2020-10-01 - 2021-09-30 2020-10-01 - 2021-09-30 2020-10-01 - 2021-09-30
Suma ubezpieczenia (SU) 38 000 zł 55 000 zł 31 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 76 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 110 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 62 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 38 000 zł)
100% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 55 000 zł)
100% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 31 000 zł)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 38 000 zł)
100% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 55 000 zł)
100% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 31 000 zł)
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 380 zł)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 550 zł)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 310 zł)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 11 400 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 16 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 9 300 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 11 400 zł)
do 30% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 16 500 zł)
do 30% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 9 300 zł)
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 380 zł lub 760 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 550 zł lub 1 100 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 310 zł lub 620 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 7 600 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 11 000 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 6 200 zł)
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 3 800 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 5 500 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 3 100 zł)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 380 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 550 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 310 zł)
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 380 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 550 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 310 zł)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 900 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 750 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 550 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
(SU: 38 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 900 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 55 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 750 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 31 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 550 zł)
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego SU: 15 000 zł
Wysokość świadczenia: 15 000 zł
SU: 15 000 zł
Wysokość świadczenia: 15 000 zł
SU: 15 000 zł
Wysokość świadczenia: 15 000 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
SU: 8 000 zł
Wysokość świadczenia: 80 zł
SU: 4 000 zł
Wysokość świadczenia: 40 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
SU: 8 000 zł
Wysokość świadczenia: 80 zł
SU: 4 000 zł
Wysokość świadczenia: 40 zł
Poważne choroby SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 3 000 zł
Wysokość świadczenia: do 3 000 zł
SU: 4 100 zł
Wysokość świadczenia: do 4 100 zł
SU: 2 500 zł
Wysokość świadczenia: do 2 500 zł
ASSISTANCE EDU PLUS - SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
-
Telemedycyna - SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
-
Pakiet ONKO - SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
-
Koszty leków - SU: 500 zł
Wysokość świadczenia: do 500 zł
-
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
Koszty leczenia po ekspozycji - SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: do 5 000 zł
-

Składka za osobę

70,00 zł

Składka za osobę

127,00 zł

Składka za osobę

55,00 zł

Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r., Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. ("OWU"), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r., Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU