• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: FUNDACJA MANUS
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2020-09-01 - 2021-08-31 2020-09-01 - 2021-08-31 2020-09-01 - 2021-08-31
Suma ubezpieczenia (SU) 15 000 zł 25 000 zł 30 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 100% SU 100% SU
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU do 30% SU do 30% SU
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU do 30% SU do 30% SU
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU 100% SU 100% SU
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU jednorazowo 10% SU
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU
wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU jednorazowo 1% SU
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 9 000 zł SU: 13 000 zł SU: 20 000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW SU: 9 000 zł SU: 13 000 zł SU: 20 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca SU: 1 000 zł SU: 1 000 zł SU: 1 000 zł

Składka za osobę

28,00 zł

Składka za osobę

48,00 zł

Składka za osobę

53,00 zł

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. na trwałym nośniku danych oraz oświadczam iż otrzymałem i zapoznałem (-am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.*
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU