• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: FUNDACJA MANUS
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2022-07-01 - 2023-06-30 2022-07-01 - 2023-06-30 2022-07-01 - 2023-06-30
Suma ubezpieczenia (SU) 25 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 50 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 90 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 130 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 25 000 zł)
100% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 45 000 zł)
100% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 65 000 zł)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 25 000 zł)
100% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 45 000 zł)
100% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 65 000 zł)
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 450 zł)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 650 zł)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 7 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 13 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 19 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 7 500 zł)
do 30% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 13 500 zł)
do 30% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 19 500 zł)
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł lub 500 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 450 zł lub 900 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 650 zł lub 1 300 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 5 000 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 9 000 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 13 000 zł)
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 4 500 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 6 500 zł)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 450 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 650 zł)
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 450 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 650 zł)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 250 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 250 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 3 250 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 250 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 45 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 250 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 65 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 3 250 zł)
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego SU: 25 000 zł
Wysokość świadczenia: 25 000 zł
SU: 45 000 zł
Wysokość świadczenia: 45 000 zł
SU: 50 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: 45 zł
SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: 45 zł
SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: 45 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: 45 zł
SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: 45 zł
SU: 4 500 zł
Wysokość świadczenia: 45 zł
Poważne choroby SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 2 000 zł
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: do 1 000 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: do 1 000 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: do 1 000 zł
Operacja w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 10 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 10 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 10 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 1 000 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 1 000 zł
SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 1 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW SU: 500 zł
Wysokość świadczenia: do 500 zł
SU: 500 zł
Wysokość świadczenia: do 500 zł
SU: 500 zł
Wysokość świadczenia: do 500 zł

Składka za osobę

53,50 zł

Składka za osobę

81,50 zł

Składka za osobę

103,80 zł

Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r., Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. ("OWU"), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r., Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU