• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: STOWARZYSZENIE ODPOWIEDZIALNI.PL
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: BASEFINANCE INTERRISK GRUPA OTWARTA
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2021-09-01 - 2022-08-31 2021-09-01 - 2022-08-31 2021-09-01 - 2022-08-31
Suma ubezpieczenia (SU) 25 000 zł 20 000 zł 15 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 50 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 40 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
dodatkowo 100% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 30 000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 25 000 zł)
100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
100% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 15 000 zł)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 25 000 zł)
100% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 20 000 zł)
100% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 15 000 zł)
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 7 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 6 000 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 4 500 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 7 500 zł)
do 30% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 6 000 zł)
do 30% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 4 500 zł)
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł lub 500 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł lub 400 zł)
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł lub 300 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 5 000 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 4 000 zł)
jednorazowo 20% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 3 000 zł)
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 500 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2 000 zł)
jednorazowo 10% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 500 zł)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł)
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 250 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 200 zł)
jednorazowo 1% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 150 zł)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 250 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 750 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
(SU: 25 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 250 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 20 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1 000 zł)
jednorazowo 5% SU
(SU: 15 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 750 zł)
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 10 000 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 5 000 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 5 000 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
SU: 3 000 zł
Wysokość świadczenia: 300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł
SU: 3 000 zł
Wysokość świadczenia: 300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł
Odmrożenia SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 500 zł lub 1 500 zł lub 2 500 zł
SU: 3 000 zł
Wysokość świadczenia: 300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł
SU: 3 000 zł
Wysokość świadczenia: 300 zł lub 900 zł lub 1 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 100 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 100 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 50 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: do 2 000 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: do 1 000 zł
SU: 800 zł
Wysokość świadczenia: do 800 zł
SU: 800 zł
Wysokość świadczenia: do 800 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 200 zł
Wysokość świadczenia: 200 zł
SU: 200 zł
Wysokość świadczenia: 200 zł
SU: 200 zł
Wysokość świadczenia: 200 zł
ASSISTANCE EDU PLUS SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł
-

Składka za osobę

50,00 zł

Składka za osobę

40,00 zł

Składka za osobę

30,00 zł

Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. , Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 r. ("OWU"), Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA ODPOWIEDZIALNI.PL
1. Oświadczam, że chcę przystąpić do Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12 w charakterze członka wspierającego Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Statutu Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl na trwałym nośniku danych oraz oświadczam, iż otrzymałem/am i zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl i akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y. że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12, (zwane dalej Administratorem lub Stowarzyszeniem). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Moje dane mogą być przetwarzane w celu:
* przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu oraz realizacji jego celów (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem),
* ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Stowarzyszeniu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3) Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zgłoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Moje dane osobowe mogą być przekazywane zakładom ubezpieczeniowym, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą także otrzymywać podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
5) Moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć – co może nastąpić m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
6) Przysługuje mi prawo do:
* dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
* wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
* przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); mogę przesłać te dane innemu administratorowi danych,
7) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
8) Ponadto przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu Odpowiedzialni.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl z siedzibą w Kielcach 25-512, ul. Warszawska 21/12. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU