• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 1 ofertę ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: FUNDACJA LICZYMY RAZEM
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: SZKOŁA
- Wariant I Wariant II Wariant III
Okres ubezpieczenia 2020-09-01 - 2021-08-31
Suma ubezpieczenia (SU) 28 000 zł
Opcja ubezpieczenia Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW dodatkowo 100% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 56000 zł (łącznie ze świadczeniem z pkt 2))
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 28000 zł)
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 28000 zł)
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 280 zł)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 8400 zł w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: do 8400 zł)
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia lub 2% w przypadku pokąsania, ukąszenia
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 280 zł lub 560 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 5600 zł)
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica w następstwie NW jednorazowo 10% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 2800 zł)
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 280 zł)
Wstrząśnienie mózgu w następstwie NW jednorazowo 1% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 280 zł)
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 5% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1400 zł)
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) jednorazowo 5% SU
(SU: 28 000,00 zł)
Wysokość świadczenia: 1400 zł)
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe (suma ubezpieczenia)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: 5 000 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 2 000 zł
Wysokość świadczenia: 200 zł lub 600 zł lub 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszcześliwego wypadku SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 100 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby SU: 10 000 zł
Wysokość świadczenia: 100 zł
Poważne choroby SU: 1 000 zł
Wysokość świadczenia: 1 000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku SU: 3 000 zł
Wysokość świadczenia: do 3 000 zł
ASSISTANCE EDU PLUS SU: 5 000 zł
Wysokość świadczenia: zgodnie z OWU
Koszty leków SU: 500 zł
Wysokość świadczenia: do 500 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy SU: 1 500 zł
Wysokość świadczenia: do 1 500 zł

Składka za osobę

65,00 zł

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r. na trwałym nośniku danych oraz oświadczam iż otrzymałem i zapoznałem (-am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.*
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU