• Wybierz wariant

  • Uzupełnij dane

  • Podsumowanie

  • Opłać i odbierz polisę

Witaj, przygotowaliśmy 3 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!
Ubezpieczający: POLSKI SYSTEM KORZYŚCI SP. Z O.O.
Oferta dla dzieci/uczniów/studentów: KLIENTÓW SKLEPÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z M/PLATFORM
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Składka roczna 30,00 zł 50,00 zł 75,00 zł
Suma ubezpieczenia (SU) 12 000 zł 21 000 zł 35 000 zł
Okres ubezpieczenia* *z zastrzeżeniem zapisów OWU EDU PLUS 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31 2022-09-01 - 2023-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 24 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 42 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 70 000 zł(łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 12 000 zł 21 000 zł 35 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 12 000 zł 21 000 zł 35 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 120 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 210 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 350 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 3 600 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 6 300 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 10 500 zł(w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 3 600 zł do 6 300 zł do 10 500 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 120 zł lub 240 zł 210 zł lub 420 zł 350 zł lub 700 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 2 400 zł 4 200 zł 7 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1 200 zł 2 100 zł 3 500 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 120 zł 210 zł 350 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 120 zł 210 zł 350 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 600 zł 1 050 zł 1 750 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 600 zł 1 050 zł 1 750 zł
Rozszerzenia o Opcje Dodatkowe - Wysokość świadczenia
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia w wyniku NW 400 zł lub 1 200 zł lub 2 000 zł 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D3 - Odmrożenia 100 zł lub 300 zł lub 500 zł 250 zł lub 750 zł lub 1 250 zł 250 zł lub 750 zł lub 1 250 zł
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 50 zł / dzień 50 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 50 zł / dzień 50 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D6 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 800 zł 1 200 zł 1 500 zł
Opcja Dodatkowa D7 - Koszty operacji plastycznych w wyniku NW do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia w wyniku NW do 500 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D12 - Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 300 zł 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW do 500 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 600 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 700 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Opcja Dodatkowa D14 - Uciążliwe leczenie w wyniku NW 150 zł 200 zł
Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna dla pracownika placówki oświatowej)
Opcja Dodatkowa D18 - Koszty leków do 150 zł do 200 zł
Opcja Dodatkowa D19 - Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku NW do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy(świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usuniecia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów atybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Dodatkowa D21 - Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW do 1 000 zł do 2 000 zł
Opcja Dodatkowa D22 - Koszty opłaconej wycieczki szkolnej do 100 zł do 200 zł
Opcja Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Wyrażam zgodę na doręczenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. , Postanowień Dodatkowych i Odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na innym trwałym nośniku niż na piśmie. [*]
Najpierw należy pobrać plik OWU.
Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonymi uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 r. ("OWU"), Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów. [*]
Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU
Weryfikacja

Dostęp do oferty jest możliwy po wprowadzeniu 10-znakowego hasła, którym jest data urodzenia (pełen rok, miesiąc, dzień) i dwie pierwsze wielkie litery imienia osoby zgłaszającej do ubezpieczenia.

Przykład: - data urodzenia: 23.03.1977 r., - imię osoby zgłaszającej: Adam, - hasło: 19770323AD

Podaj hasło