Wybierz ofertę indywidualna Edu Plus
Składka roczna 69,00 zł 120,00 zł 189,00 zł
Opcja PodstawowaSuma ubezpieczenia (SU) 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 60 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 100 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 200 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 300 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 500 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 1 000 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 9 000 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 15 000 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 30 000 zł (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 9 000 zł do 15 000 zł do 30 000 zł
Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 300 zł lub 600 zł 500 zł lub 1 000 zł 1 000 zł lub 2 000 zł
Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 300 zł 500 zł 1 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 300 zł 500 zł 1 000 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 600 zł 1 000 zł 2 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 500 zł 2 500 zł 5 000 zł
ROZSZERZENIE O OPCJE DODATKOWE - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 50 000 zł 60 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby
(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)
3 000 zł 3 500 zł 4 000 zł
Opcja Dodatkowa D6 - Operacje w wyniku nieszczęsliwego wypadku (wymienione w Tabeli nr 8 w OWU EDU Plus) do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 3 000 zł do 3 500 zł do 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb) do 1 000 zł(nie więcej niż 300 zł za każdy ząb)
Opcja Dodatkowa D12 - Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł
Opcja Dodatkowa D13 - Assistance EDU PLUS
(indywidualne korepetycje, pomoc medyczna)
Opcja Dodatkowa D17 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy
(świadczenie za rozpoznanie boreliozy
u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200zł)
Opcja Dodatkowa D18 - Koszty opłaconej wycieczki po nieszczęśliwym wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Hejt Stop
Wyczynowe uprawianie sportu