Wybierz ofertę indywidualna Edu Plus
Składka roczna 76,00 zł 139,00 zł 219,00 zł
Opcja PodstawowaSuma ubezpieczenia (SU) 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
RODZAJ I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 120 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 200 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej) 400 000 zł (łącznie ze świadczeniem wskazanym w wierszu poniżej)
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 300 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 500 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW) 1 000 zł (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW)
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego lub aparatu ortodontycznego lub pompy insulinowej uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 9 000 zł (w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł) do 15 000 zł (w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł) do 30 000 zł (w tym okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny, pompa insulinowa - do 300 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 9 000 zł do 15 000 zł do 30 000 zł
Pogryzienie lub pokąsanie/ukąszenie 300 zł lub 600 zł 500 zł lub 1 000 zł 1 000 zł lub 2 000 zł
Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 300 zł 500 zł 1 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 300 zł 500 zł 1 000 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 600 zł 1 000 zł 2 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1 500 zł 2 500 zł 5 000 zł
Koszty akcji poszukiwawczej dziecka do 3 000 zł do 5 000 zł do 10 000 zł
ROZSZERZENIE O OPCJE DODATKOWE - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 50 000 zł 60 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł 600 zł lub 1 800 zł lub 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D4 - Pobytu w szpitalu w wyniku choroby 30 zł / dzień 40 zł / dzień 50 zł / dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby
(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, wada wrodzona serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)
3 000 zł 3 500 zł 4 000 zł
Opcja Dodatkowa D6 - Operacje w wyniku nieszczęsliwego wypadku
(wymienione w Tabeli nr 8 w OWU EDU Plus)
do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 3 000 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 1 500 zł - operacji plastycznych do 6 000 zł do 3 500 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 1 750 zł - operacji plastycznych do 7 000 zł do 5 000 zł, za wyjątkiem kosztów: - rehabilitacji do 2 500 zł - operacji plastycznych do 10 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 - Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł
Opcja Dodatkowa D12 - Assistance EDU PLUS
(indywidualne korepetycje, pomoc medyczna)
Opcja Dodatkowa D16 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy
(rozpoznanie boreliozy 1 000 zł, zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200 zł)
Opcja Dodatkowa D17 - Koszty opłaconej wycieczki po nieszczęśliwym wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Opcja Hejt Stop
(wsparcie informatyczne, psychologiczne oraz prawne w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci)
Wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 20 roku życia