Portal Klienta iKlient

WYMAGANIA TECHNICZNE PORTALU

Podstawowe wymagania przeglądarki

Portal najlepiej funkcjonuje w jednej z najnowszych przeglądarek Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub wyżej lub Google Chrome.

Aby zainstalować jedną z tych przeglądarek należy wybrać jeden z poniższych linków, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.


Mozilla Firefox
http://www.firefox.pl
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
Google Chrome
http://www.google.pl/intl/pl/chrome/browser/

UWAGA: Przeglądarki innego typu lub starsze niż wymienione powyżej, nie są obsługiwane

Wielkość ekranu

Aby bezproblemowo korzystać z portalu wymagana jest używanie rozdzielczości przynajmniej 1024x768 pikseli. Jeżeli widzisz tylko część strony w przeglądarce, sprawdź ustawienia monitora i wybierz wymaganą rozdzielczość.

Obsługa plików cookies

Przed logowaniem sprawdź, czy Twoja przeglądarka obsługuje pliki Cookies!

Cookies umożliwiają poprawny przebieg operacji, które będziesz wykonywał w IPortalu. Dlatego też aby korzystać z usług oferowanych przez db IPortal należy aktywować opcję akceptacji Cookies. Poniżej prezentujemy sposób aktywacji:

Aby edytować preferencje dotyczące przeglądarki Microsoft Internet Explorer:

Aby edytować preferencje dotyczące przeglądarki Mozilla Firefox:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych zależne jest głównie od stanu zabezpieczeń komputera osobistego. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group stosuje profesjonalne i nowoczesne metody zabezpieczeń zarówno sprzętowych jak i programowych, jednak o ochronę komputerów prywatnych zadbać musi sam użytkownik. Sugerujemy używanie programu antywirusowego z aktualna bazą wirusów oraz programu typu firewall ograniczającego niepożądane połączenia z Twoim komputerem. Dodatkowo aktualizowanie przeglądarki (poprzez instalowanie „łatek” lub nowszych wersji) również pozwala uniknąć wielu problemów związanych z bezpieczeństwem danych.

Bezpieczny komputer powinien mieć zawsze uruchomione:

Użytkownikom systemu Windows zalecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu używanego systemu:

http://www.microsoft.com/windows

i stosowanie się do publikowanych tam zaleceń. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group pragnie zaznaczyć, iż wszelkie sugestie dotyczące bezpieczeństwa w żadnym razie nie wyczerpują tematu i ograniczają się do samych podstaw z tej dziedziny wiedzy. Dodatkowo portal nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez użytkownika czy też osoby trzecie mające dostęp do jego komputera osobistego.